Voorzitter: Caspert van Mierlo (voorzitter@bvspringfield.nl)  Caspert1
Taken: Zorgdragen voor stimulering leden in het algemeen, coördineren bestuurszaken, persoonlijke vertegenwoordiging van de vereniging bij officiële gelegenheden, onderhouden contacten met sponsoren.
Secretaris: Joleda Verhallen (secretaris@bvspringfield.nl)  Joleda1
Taken: Zorgdragen voor de gehele ledenadministratie, externe schriftelijke vertegenwoordiging, algemene communicatie met de leden (mail).
Penningmeester: Maarten Pennings (penningmeester@bvspringfield.nl)  Maarten1
Taken: Zorgdragen voor de financiële aangelegenheden van de vereniging oa. contributie, onderhouden contacten met sponsoren.
Wedstrijden: Freek van de Veerdonk (wedstrijdcomm@bvspringfield.nl)  Freek2
Commissieleden: Ellen Frunt, Jolijn van Uden, Sintia Tibosch & Karlijn van der Heijden.
Taken: Samenstellen wedstrijdprogramma, aanstellen wedstrijdjury, scheidsrechters, zaalhuur, scheidsrechtersopleidingen en SKP-er.
Technische Commissie: Fernand van der Doelen (tc@bvspringfield.nl)  Fernand1
Commissieleden: Jurgen van Doorn, Evy Heerkens, Isa van Dartel en Tim Donker.
Taken: Zorgdragen voor samenstelling teams, aanstellen trainers, opleiden technisch kader, behandelen problemen trainers/teams die betrekking hebben op het basketbalgebeuren.
Algemeen bestuurslid: Ellen Frunt (wedstrijdcommissie@bvspringfield.nl)  ellen1
Taken: SamenLoop voor Hoop en wedstrijdcommissie.
Algemeen bestuurslid: Glen Kennis (algemeenbestuur@bvspringfield.nl)  Glen1
Taken: Veilig sportklimaat, BBQ-actie en Grote Clubactie.