Voorzitter: Caspert van Mierlo  Caspert1
voorzitter@bvspringfield.nl
Taken: Zorgdragen voor stimulering leden in het algemeen, coördineren bestuurszaken, persoonlijke vertegenwoordiging van de vereniging bij officiële gelegenheden, onderhouden contacten met sponsoren.
Secretaris: Carinne van Dartel 
secretaris@bvspringfield.nl
Taken: Zorgdragen voor de gehele ledenadministratie, externe schriftelijke vertegenwoordiging, algemene communicatie met de leden (mail).
Penningmeester: Freek van de Veerdonk  Freek2
penningmeester@bvspringfield.nl
Taken: Zorgdragen voor de financiën van de vereniging, scheidsrechtersopleidingen en beheer Sportlink
Technische Commissie: Fernand van der Doelen Fernand1
tc@bvspringfield.nl
Taken: Zorgdragen voor samenstelling teams, aanstellen trainers, opleiden technisch kader, behandelen problemen trainers/teams die betrekking hebben op het basketbalgebeuren.
Commissieleden: Evy Heerkens, Isa van Dartel, Tim Donker, Jurgen van Doorn en Frank Knuvers
Wedstrijdsecretaris: Ellen Frunt ellen1
wedstrijdcommissie@bvspringfield.nl
Taken: Samenstellen wedstrijdprogramma, INFO-commissie, zaalhuur en SKP-er.
Algemeen bestuurslid: Saskia van Son
wedstrijdcommissie@bvspringfield.nl
Taken: Samenstellen wedstrijdprogramma, INFO-commissie en zaalhuur.
Algemeen bestuurslid: Glen Kennis  Glen1
algemeenbestuur@bvspringfield.nl
Taken: Beheer Sportlink, Veilig sportklimaat, BBQ-actie en Grote Clubactie.
Algemeen bestuurslid: Maarten Pennings Maarten1 penningmeester@bvspringfield.nl
Taken: Ondersteunend penningmeester en beheer Sportlink.