De contributie voor het seizoen 2017/2018 is als volgt:

Senior – U22 – U20 € 250,00
U18 – U16 – U14 € 210,00
U12 € 165,00
U10 €140,00
U8 € 80,00
Recreanten €135,00
Rec. Jeugd € 60,00
Niet spelend € 35,00

¤ Dames 1 en Heren 1 € 40,00 per lid extra.

¤ Leden die meer dan 1x per week trainen met het oorspronkelijke team:
2x per week trainen € 25,00 p.p. extra
Meer dan 2x per week trainen € 50,00 p.p. extra 

¤ Niet de leeftijdsklasse van het team waarin men speelt maar het geboortejaar is de bepalend voor de hoogte van de contributie.

De contributie wordt geïnd door middel van een automatische incasso. Deze inning vindt plaats begin van het seizoen en halverwege het seizoen.

Het lidmaatschap wordt voor minimaal één geheel jaar aangegaan. Afmeldingen voor een volgend seizoen dienen vóór 1 juni bij het secretariaat binnen te zijn.

Bij afmelding na 1 juni, maar voor 1 september, worden er extra kosten in rekening gebracht.
Tot en met U20 : € 50,-
Vanaf U22 : € 75,-

Bij afmelding na 1 september wordt een halve contributie in rekening gebracht.

Bij eventuele vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de contributie of  betalingswijze kunt u contact opnemen met de penningmeester:

Freek van de Veerdonk
Telefoon: 06-25586915
E mail: penningmeester@bvspringfield.nl