Voorzitter: Peter van Eijndhoven 
voorzitter@bvspringfield.nl

Peter houdt zich bezig met stimulering van leden in het algemeen, coördineren bestuurszaken, persoonlijke vertegenwoordiging van de vereniging bij officiële gelegenheden en het onderhouden van contacten met sponsoren.

Secretaris: Carinne van Dartel 
secretaris@bvspringfield.nl

Carinne zorgt voor de gehele ledenadministratie, externe schriftelijke vertegenwoordiging en algemene communicatie met de leden.
Penningmeester: Freek van de Veerdonk  
penningmeester@bvspringfield.nl

Freek verzorgt de financiën van de vereniging. Daarnaast beheert hij samen met Glen en Maarten Sportlink en leidt hij scheidsrechters op binnen Springfield.

Commissies: Sponsorcommissie, Kascommissie, Sportlink-commissie en scheidsrechtersopleidingen.

Technische Commissie: Jurgen van Doorn
tc@bvspringfield.nl

Jurgen zorgt samen met zijn team voor samenstelling van teams,  het aanstellen van trainers en het opleiden van technisch kader. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het materiaal.

Commissies: Technische Commissie en Materiaalcommissie

Wedstrijdsecretaris: Ellen Frunt
wedstrijdcommissie@bvspringfield.nl

Ellen draagt zorg voor het wedstrijdprogramma, huur accommodaties en scheidsrechterszaken.

Commissies: Wedstrijdcommissie, INFO-commissie, Scheidsrechterscommissie en Scheidsrechtersopleidingen

Algemeen bestuurslid: Saskia van Son 
wedstrijdcommissie@bvspringfield.nl

Saskia zorgt als algemeen bestuurslid samen met Ellen voor het wedstrijdprogramma en de huur van onze accommodaties. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor kleding en tenues.

Commissies: Wedstrijdcommissie, INFO-commissie en kledingcommissie.

Algemeen bestuurslid: Glen Kennis  
algemeenbestuur@bvspringfield.nl

Glen is als algemeen bestuurslid verantwoordelijk voor een tweetal commissies, daarnaast verzorgt hij op de achtergrond het Veilig Sportklimaat en het beheer van Sportlink.

Commissies: DE Commissie, Grote Clubactie en Sportlink-commissie