• De algemene ledenvergadering is wegens de coronaperikelen voorlopig verplaatst naar 27 augustus a.s. Springfieldleden krijgen per mail nog een uitnodiging met daarin alle informatie.

    Tussentijdse vragen kunnen jullie stellen aan een van de bestuursleden.

    Bestuur BV Springfield