sf

Het is niet van belang wie de punten maakt of wie de assists geeft. Het is voor Springfield wel van belang dat iedereen gerespecteerd voelt, gewaardeerd wordt en plezier heeft in het spelletje basketball. Hieronder wordt de Starting Five verder uitgewerkt. Deze gedragsregels gelden niet alleen voor spelers, maar ook voor coaches, scheidsrechters, tafelaars, toeschouwers en andere betrokkenen bij Springfield.

Respect
Leden en/of betrokkenen van Springfield…
… hebben respect voor de clubgenoten, tegenstanders en scheidsrechters
… tonen respect naar de scheidsrechters
… tonen respect in en om het veld
… luisteren naar elkaar en accepteren elkaars mening
… respecteren en accepteren andere mensen zoals ze zijn
… onthouden zich van racistische, seksistische of kleinerende uitlatingen
… intimideren, pesten of discrimineren andere mensen niet
… behandelen materialen en zalen met respect

Betrokken
Leden en/of betrokkenen van Springfield…
… zijn op hun eigen manier betrokken bij de club en leveren naar eigen vermogen een bijdrage aan de club
… zijn op de hoogte dat er meer achter een vereniging zit dan alleen trainen en wedstrijden spelen
… zijn op de hoogte dat zij de vereniging zijn
… bouwen en ruimen mee op, voor en na trainingen en wedstrijden
… zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie voor de jeugd en elkaar
… zijn ondanks blessures een ondersteuning voor het team
… genieten van elkaars acties en accepteren elkaars fouten
… spreken elkaar aan op elkaars gedrag

Plezier
Leden en/of betrokkenen van Springfield…
… vinden de balans tussen plezier en prestatie
… beleven plezier aan het samenspelen
… vieren samen een overwinning en accepteren samen een verlies
… lachen met elkaar, niet om elkaar
… zijn nooit groter dan het team of de club
… komen en gaan met plezier naar de club

Sportiviteit
Leden en/of betrokkenen van Springfield…
… houden zich aan de geschreven (basketball)regels
… geven fouten toe in en om het veld
… schudden vooraf altijd de hand van de tegenstanders en scheidsrechters
… schudden achteraf altijd de hand van de tegenstanders en scheidsrechters
… accepteren beslissingen van de scheidsrechter
… zullen nooit tegenstanders, scheidsrechters provoceren
… zullen nooit tegenstanders moedwillig blesseren
… zijn als toeschouwers positieve supporters voor de club en tegenstanders
… hebben na een ernstige blessure van de tegenstander altijd nog contact met de speler in kwestie of met zijn/haar coach of club

Betrouwbaar
Leden en/of betrokkenen van Springfield…
… komen gemaakte afspraken na
… accepteren dat lid zijn van Springfield niet alleen basketballen zelf is
… voeren de zaaltaken altijd uit of regelen zelf vervanging
… benoemen positief gedrag en wijzen elkaar op ongewenst gedrag
… zijn altijd open en eerlijk naar elkaar, Bestuur, begeleiders, ouders en coaches…
… creëren een fijn en veilig sportklimaat voor de (jeugd)leden
… nemen klachten serieus
… zijn nooit alleen met jeugdleden
… belonen positief gedrag en corrigeren ongewenst gedrag