Zaalwacht instructie

Bijlage 1 wat ligt waar

Taken 2e deel seizoen 2021-2022

 

INFO

Hierboven vind je een aantal bijlages, waaronder het taken schema van basketbalseizoen 2021-2022. De indeling is onder voorbehoud van eventuele wedstrijdwijzigingen. Kijk daarom ook regelmatig op deze pagina voor een up-to-date versie van de INFO.

Op tijd aanwezig

Zorg ervoor dat je uiterlijk 15 minuten voorafgaand aan je taak aanwezig bent in de sporthal, zodat je jezelf nog kan voorbereiden op de wedstrijd; bijvoorbeeld om de werking van het wedstrijdformulier op de tablet of 24-secondenklok onder de knie te krijgen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juiste vaardigheden, dus vraag op tijd om hulp indien nodig.

Verhinderd?

We wijzen je erop dat je zelf voor vervanging dient te zorgen als je bent verhinderd. Bij verzuim zal er een boete (+ schorsing bij 2 keer verzuim) volgen. Je trainer/coach zal altijd op de hoogte worden gebracht van verzuim van wedstrijdtaken.

Indien je vermoed dat er een fout in de indeling staat, laat het ons dan weten. Denk hierbij aan 2 keer ingedeeld op een dag, vaker ingedeeld dan de rest van je team of bijvoorbeeld ingedeeld wanneer je zelf moet spelen. Als je het op tijd aangeeft, kunnen we dit oplossen.

Beloning

Ook dit seizoen is er een beloning voor het team dat in het geheel op het eind van het seizoen alle taken heeft uitgevoerd (en / of altijd heeft gezorgd voor vervanging). Het hele team ontvangt dan één consumptie per persoon aan de bar.

Opbouwen en opruimen zaal + TAAK ZAALWACHT

Alle spelers vanaf U20 krijgen dit seizoen minimaal éénmaal de taak van zaalwacht. Ook hierbij geldt dat je zelf zorgt voor eventuele vervanging.

Wij gaan er nog steeds vanuit dat de op dat moment spelende teams, samen met degenen die wedstrijdtaken uitvoeren, zorgen voor het in gereedheid brengen van de zaal. Hierbij gaat het om het opbouwen en opruimen van alle benodigde materialen voor een wedstrijd.

  • De zaalwacht moet een hesje aan om herkenbaar te zijn voor de beheerders, spelers en gasten en proactief aansturen zodat het schema goed loopt.
  • Indien iemand niet komt opdagen is het niet de bedoeling dat de zaalwacht zelf deze taak overneemt, maar hier vervanging voor regelt zodat de zaalwacht zijn eigen taak gewoon kan blijven uitvoeren.
  • In de bijlage ‘Taken van een zaalwacht’ staat verder uitgebreid wat er van de zaalwacht verwacht wordt.
  • In Bijlage 1 staat opgenomen waar je alles kan vinden en een overzicht met de sponsorborden is te vinden in de wedstrijdkist.
  • Denk aan de sponsorborden voor de tafels bij ALLE wedstrijden.
  • Ballen die niet gebruikt worden dienen in de ballenkarren te blijven.
  • De scoreborden en materiaalkist dienen in de onderste materiaalkasten geplaatst te worden.
  • Zowel de materiaalkast als de ballenkarren moeten na afloop op slot worden gedraaid. De sleutels hiervan zijn te vinden bij de beheerder.
  • Landelijke teams dragen zelf zorg voor de sponsordoeken en –borden. Vraag bij het zekeren van de grote baskets hulp of aanwijzingen van de beheerder om schade aan de baskets en/of vloer te voorkomen.
  • Aanwijzingen van de beheerder van de sporthal moeten altijd opgevolgd worden.

Boetes

Onderstaand de boetes bij verzuim van wedstrijdtaken van dit seizoen. Bij de eerste keer verzuim ontvang je een boete, bij de tweede keer verzuim een boete + wedstrijdschorsing. Boetes en wedstrijdschorsingen gelden ook voor scheidsrechters in opleiding die ingedeeld zijn in het kader van hun opleiding en hun begeleiders.

  Jeugd (t/m geboren in 2000) Volwassenen (vanaf U20
Fluiten / timen / scoren / 24 seconden / zaalwacht €10 €25

 

Hebben jullie vragen? Laat het ons dan weten.

Groeten namens de INFO-commissie:

Karlijn van der Heijden, Bas van den Bosch, Laura Frunt en Saskia van Son