• Ivm wijzigingen wedstrijden door Corona is het programma in mei zodanig aangepast dat we een gewijzigde info hebben. 

    Wijzigingen zijn vetgedrukt!

    Voor de zaalwacht gaan we proberen de taken te verkorten/beperken. Dit vraagt voor de senioren wel meer eigen verantwoording.

    Geel gearceerde wedstrijden zijn voor de scheidsrechtersopleiding en kunnen alleen in overleg met Ellen Frunt gewijzigd worden.